ÖNEMLİ!!! BLOĞUMUZ www.siddetsizlik.org SİTESİ ÜZERİNDEN GÜNCELLENEREK DEVAM ETMEKTEDİR!

Şiddetsizlik, şiddetsizlik antrenmanları ve yöntemleri üzerine gerekli bilgilere, dokümanlara, makalelere bu siteden ulaşabilirsiniz.

EGZERSİZ: ÇATIŞKIDA ROLLER

Amaç: Bir çatışkıdaki farklı rolleri, tutumları anlamak ve çatışkı çözümüne giden yolda bunları kullanmak.

Uygulama:
Çatışkılarda 3 temel rol vardır:
1. Saldırgan
2. Kurban
3. Arabulucu

Yere büyükçe bir üçgen çizilir ve bu 3 rol üçgenin her bir köşesinde yer alır ve bu roller üçgenin köşelerine veya katılımcıların üstünde durabilecek şekilde kağıtlara yazılır. Gruptan 3 gönüllü katılımcı ile egzersiz uygulanır. Katılımcılara bu 3 rolün net gözlemlenebildiği bir çatışkı durumu verilir ya da seçmeleri istenir. Örneğin Hollanda'daki müslüman azınlıkların uğradıkları ayrımcılık. Bu çatışkının tarafları; müslüman azınlık, sosyal görevli ve aşırı sağcı partidir. 3 gönüllü bu rollerden birini seçerek üçgen üzerinde durur. Seçtikleri kimlikleri herkesin göörebileceği biçimde üzerlerine yapıştırırlar. Başlangıç olarak müslüman azınlık kurban köşesinde, sosyal görevli arabulucu köşesinde ve aşırı sağcı parti ise saldırgan köşesinde durarak 2 dakika boyunca birbirlerine, bulundukları role uygun olarak argümanlarını sunarlar. Bu aşamada rol oyunu uygulanır. 2 dakika sonunda gönüllülerden üçgendeki bir sonraki köşeye geçmeleri istenir. Bu durumda müslüman azınlık arabulucu, sosyal görevli saldırgan ve sağcı parti ise kurban rolunde olur. Bu rollere göre argümanlar tekrar 2 dakika boyunca sunulur. Daha sonra yine üçgenin köşelerinde bir kez daha yer değiştirilir ve yine yeni rollere göre argümanlar hazırlanarak taraflara sunulur.

Böylece bir çatışkıda her rolün farklı bakış açıları olabileceğini, kurban*saldırgan*arabulucu rollerinin zayıf ve güçlü taraflarını deneyimleyerek, çatışkı çözümünde arabulucu rolünün yaklaşımını anlayabiliriz.

Egzersizin uygulamasının sonunda antrenör tarafından, arabulucu rolü ve egzersiz hakkında bir toparlayıcı sunum yapılması önemlidir.
Sunumun ardından büyük grupta serbest tartışma yapılabilir.

Malzeme: Kağıt, kalem ve yere büyük üçgen çizebilmek için malzeme veya kağıt bant