ÖNEMLİ!!! BLOĞUMUZ www.siddetsizlik.org SİTESİ ÜZERİNDEN GÜNCELLENEREK DEVAM ETMEKTEDİR!

Şiddetsizlik, şiddetsizlik antrenmanları ve yöntemleri üzerine gerekli bilgilere, dokümanlara, makalelere bu siteden ulaşabilirsiniz.

MAKALELER - 1: Şiddetsizliğin KüreselleştirilmesiKüresel barış ve adalet hareketinin şiddetsiz stratejisi için bir çağrı:

Stellan Vinthagen
Sosyal değişimin tarihi bir dönemini yaşıyoruz. Ekonomi, devlet rejimleri ve savaşlar küreselleşirken, hareketlerin sosyal güçleri de küreselleşiyor. En az 15 milyon kişi, dünya çapında 2003 Irak savaşına karşı gösterilere katıldı. Dünya Sosyal Forumu'ndaki "hareketlerin küresel hareketi" birlikteliği, en son Brezilya'dan 150000 katılımla büyümeye devam ediyor. Bu küresel barış&adalet hareketi daha önceki stratejilendirmede, ulusal partilerin ve seçimlerin, silahlı mücadeleyle devrimin reformuna karar vermişti ve şimdi de sosyal değişim için şiddetsiz strateji araştırmakta.

Çifte problem
Prag'ın (Dünya Bankası ile), Gothenburg'un (BM ile) veya Cenova'nın (G8 ile) karşı karşıya gelmeleri gibi küresel karşılaşmalar, tutarlı bir strateji eksikliğini sergilemekteydi: şiddetli ayaklanmalar ve etkisiz şiddetsiz direniş. Bunlar ve diğer protestolar ayrıca etkili şiddetsiz eylemlilik ve küresel güçlerle yeni, tutarlı şiddetsiz strateji organize etmede başarısız oldular. Bu çifte problem, hareket içindeki şiddetsizlik becerisinin eksikliği problemini doğurdu. Şiddetsizlik teori bilgisine ve eylem pratiğine sahip çok az insan hareket içinde organizasyon görevine katılmıştı. (ABD'de bazı istisnalar ile)

Şu açıktır ki bu küresel hareket, basit bir seferberliğin spontan bir şekilde patlak vermesi değildir. DSF (Dünya Sosyal Forumu) belirgin olarak, silahsız ve seçmensiz politikalar araştırmaktadır (www.forumsocialmundial.org alanından DSF beyannamesini inceleyebilirsiniz) -- bir tür "şiddetsiz sosyal direniş" -- gerçekten ne anlama geldiğinin taslağını belirlemeden. Hiçbir şiddetsiz strateji benimsenmediğinden bu yana kadar, devam eden bir tartışma küresel meydan okuyuşlardan uzaklaşma üzerineydi. Meydan okuyuşlar, ? alternatifleri görünür kılma ve yerel direniş yaratma isteğiyle -- üretici olmayan ve günümüz dünya düzeninin logolarına (Bush, WTO, G8, vb.) sembolik vuruşları çok fazla olan bir şekilde gözükmekteler. Yapısal alternatiflere yapılan vurgu çok iyi ? Gandhi'nin önerdiği şiddetsizlik strateji türü temel bölümlerden biri ? fakat problem daha çok direniş yaklaşımındaki eksiklik.

Benim anlayışıma göre, şu an ki küresel hareket, politika ve sosyal değişim söylemleri için şiddetsiz direniş stratejileri benimsemeye hazır bir hareket. Şiddetsizlik dili halihazırda sayısız workshopta, deklerasyonlarda ve örgütlerde mevcut : ilgi grupları, itaatsizlik, barışçıl, dialoğa açık vb. WRI gibi örgütler şiddetsizlik stratejisini yaymak için potansiyele sahipler. Bununla birlikte sadece küresel hareketin şiddetsizlik stratejine sahip olmaması değil, bizim gibi şiddetsizlik çalışmaları yapanlar da şiddetsizliğin küresel bilgisine yeterince sahip değiller. Dolayısıyla şiddetsiz direnişin küresel repartuvarını küresel adalet ve barış hareketi ile birlikte geliştirmemiz gerek. Bu, şiddetsiz aktivistler ve uzmanları için geçmiş deneyimlerinden yeni şeyler geliştirme uğraşısıdır.

Geleneksel politikaları aşmak
Hareketlerin hareketi, yerel/küresel seviyelerdeki politikaları ve politikaların fikirlerini (örn. militarizm, ekonomi, kültürel veya çevresel v.b.) veya konuları ( örn. nükleer silahlar, askere alma, genetik olarak oynanmış ekinler ve tarımcılık veya günümüz dünya sistemlerinin kötü şekilde etkilediği binlerce konu) belirli alanlarda sınırlandırmaya çalışıyor. Bu hareket sosyal hayatın heterojenliği ve bu hayatın korunmasında farklı taktiklerin ihtiyacını taşıyan bir harekettir. Şiddetsiz direniş için bunun ne anlama geldiğini kavramak zor ama faklı bir şey olduğu açık. Çok sayıdaki içeriği ve ihtiyaçları karşılayacak, çok yönlü bir strateji yapı-çalışmasına ihtiyacımız var.

Geleneksel olarak iktidar eleştirisi yaklaşımları ( feminizm veya anarşizm gibi) ve şiddetsiz direniş, "başlıca muhalefet politikaları"na çok marjinal kalıyorlardı fakat bu durum bugün, böyle devam etmek zorunda değil. Değişimi yaratmak için, sadece baskı ve şiddettin her türünün eleştirel yaklaşımlarını oluşturmak değil, tarihsel deneyimlerin pratik araçlarına da büyük ölçüde sahip olmaya ihtiyacımız var. Benim değişmez/sabit inancım, küresel hareketlerin, alışılmış politik geleneklere kapsamlı bir alternatif seçeneği önermesi gerektiğidir. Eğer beklenen küresel karşılaşma mücadeleleri, şiddetsiz hareketlerin tarihi deneyimleri üzerine oturtulmazsa, bu narin hareketlerin hareketinin daha az etkili olmasına ve seferberlik momentumunu ve kalıcı değişimi yaratma kapasitesini kaybetmesine yol açacaktır.

Ne yapmayı amaçlıyoruz: Uluslararası Savaş Karşıtları (WRI), şiddetsiz direniş antrenörlerini, uzmanları, aktivistleri ve organizatörleri; şiddetsiz direniş stratejilerini küresel networklere adapte etmeyi birlikte araştırmak adına "Şiddetsizliğin Küreselleştirilmesi" konferansına katılmaya davet ediyor. Biraz konuşulmaya başlanmış bu devasa meseleye nasıl gidebileceğimizin cevaplarına sahip olduğumuzu düşünmüyoruz ama tarihin bize göstermiş olduğu gibi denemek zorunda olduğumuzu biliyoruz.

En önemli mesele; antrenman biçimleri, stratejileri, örgütlenme biçimleri ve eylem biçimleri gibi varolan şiddetsizlik bilgilerinin (ör. Bizim şiddetsizlik repartuvarımız) tanınması ve küresel koşullara uyarlanması/geliştirilmesi gerekliliğidir. Özel olarak ihtiyaç olan neyin geliştirilmesi gerektiği net değil fakat yeni bir durumun içinde olduğumuzu anlamalıyız. Küresel hareketler yeni durumun ne olduğunu anlamamıza yardımcı olacaktır, umut ediyoruz ki sonrasında biz de öğrenip hareketlerin hareketinin sadece günümüz dünyasıyla mücadelesini değil etkili değişimini de sağlamak için şiddetsiz strateji anlayışımızla katkıda bulunabileceğiz. Başka şiddetsiz bir dünya mümkün!

Stellan Vinthagen, WRI Triennial Komitesi, ve Barış & Kalkınma Araştırmaları Bölümü Göeborg Üniversitesi, İsveç
stellan.vinthagen@padrigu.gu.se

Bu yazı, WRI tarafından basılan, Temmuz 2006 Almanya'da yapılacak olan Uluslararası Triennal Konferansı'na öncü olan bir dizi yazının çok kısa bir versiyonudur. Yazının orijinal versiyonu için (http://wri-irg.org/tri2006/en/news/msg00001.html adresini ziyaret edin). Çağdaş politikalar ve küresel adalet ve barış hareketi içinde şiddetsiz strateji geliştirmede ayrıntılı eylem planı için küreselleşmenin sonuçları üzerine yapılan analizi okuyabilirsiniz.