ÖNEMLİ!!! BLOĞUMUZ www.siddetsizlik.org SİTESİ ÜZERİNDEN GÜNCELLENEREK DEVAM ETMEKTEDİR!

Şiddetsizlik, şiddetsizlik antrenmanları ve yöntemleri üzerine gerekli bilgilere, dokümanlara, makalelere bu siteden ulaşabilirsiniz.

İLGİ GRUBU


İLGİ GRUBU


İlgi grupları, 5 ile 10 arasında kişiden oluşan “kendine yetme” destek sistemleridir. Aynı amacı taşıyan bir çok ilgi grubu geniş bir eylemlilikte beraber hareket edebilir veya bir ilgi grubu düşündüğü eylemi kendisi harekete geçirebilir. Bazen ilgi grupları uzun bir süre bir arada kalır, politik destek vermek amacıyla varolurlar ve/veya eğitim gruplarıdır ve bu gruplar sadece zaman zaman eylemlere katılır.
Eğer sivil itaatsizlikte bulunmayı planlıyorsanız en iyisi bir ilgi grubu oluşturmak veya varolan bir tanesine katılmaktır. İlgi grupları, üyeleri için destek verme ve dayanışma amacıyla vardır. Yalıtılmış hissetme veya hareketten uzaklaştırılmış hissetme, kalabalık veya genel olarak dünya sıkıntıları bir ilgi grubu beraber çalıştığında ve eylediğinde, gelişen güven ve samimiyetle kısmen giderilebilir. Bu samimiyetin geliştirilmesiyle birlikte ilgi grubunun yapısı, dışarıdan provakatörlerin sızma olasılığını oldukça azaltır. Bununla birlikte, bir eylemdeki katılımcılar ilgi gruplarından ayrı olarak da eyleme hazırlanmalıdır.
İlgi grupları büyük çaplı eylemliliklerin temel karar alma organlarını oluşturur. Şiddetten arınmışlığın ana hatları içinde kalınabildiği sürece, ilgi grupları genellikle, seçtikleri herhangi bir katılım şeklinin geliştirilmesine teşvik eder.
Her ilgi grubu kararların nasıl alınacağına ve yapılmak istenilenin ne olduğuna kendisi karar vermelidir. Bu süreç bir ilgi oluştuğu zaman başlar. Eğer yeni bir insan ilgi grubuna katılmak istediğini söylerse, o kişi ilgi grubunun inançlarını ve yapmayı planladıklarını öğrenmeli ve bunları paylaşıyorsa katılmaya karar vermelidir. Bazı gruplar bütün katılımcılarının örneğin feminizme bağlılık veya şiddetten arınmışlığın bir yaşam tarzı olması gibi paylaşımları olmasını isteyebilir. Bir eyleme özgü olarak oluşturulmuş diğerleri ise, daha az kapsamlı anlaşmalara sahip olabilirler. Bir grup bazı temel anlaşmalara sahip olmadan karar almada konsensusa ulaşmayı umut edemez. Bir temel üzerinde anlaşıldığında, spesifik bir konunun ve eylemin detayları üzerine çalışma birinin bekleyebileceğinden daha zor olmayacaktır; iyi bir fikrin üzerine gidilmesinin istekliliği sağlanmalıdır ki bu fikir başka birinin olsa da. Eğer grubunuzla etkili çalışamadığınızı anlarsanız kendinize yeni bir grup bulmaya çalışmanız daha iyi olacaktır.
Büyük çaplı eylemliliklerdeki ilgi grupları sıklıkla şiddetten arınmış antrenmanlar sırasında oluşturulur. İlgi grubunuzla bir eylemlilikten önce eğer arkadaş değilseniz birbirinizi tanımak için bir kaç kez buluşmak iyi bir fikir olur ve örgütsüzlük, yasal sistemle ilişki, grubunuzun eylemdeki rolü ...vb konular üzerine konuşmak iyi olur. Bir eylemden sonra grubunuzla buluşup değerlendirme de deneyim paylaşımı için bir araya gelmek yardımcı olur.
İLGİ GRUBUNDAKİ ROLLER
Bu roller şöyle sıralanabilir:
n Kolaylaştırıcı(lar)
n Sözcü, ilgi grubunun kararlarını destek merkezine ve geniş çaplı eylemlerde diğer ilgi gruplarına taşır.
n Destek kişisi(leri), bir kere bu sorumluluk alındığında sonuna kadar götürülmelidir.

DESTEK
Sivil itaatsizlikte desteğin rolü can alıcıdır. Destekçiler, görünür olma sorumluluğunu alır ve ilgi grubundan biri tutuklandığında dışarıyla ilişki kurmasını sağlar. Bu kişiler grup üyelerine dikkat ederek kişisel yardım sağlarlar ve üyeler arası paylaşımlarla da ilgilenirler. Bir ilgi grubu, şiddetten arınmış doğrudan eyleme katıldığında destekçiler, üyelerin kendilerini politik ifadelerinden dolayı yalnız bırakılmış, ihmal edilmiş ve üzerine fazla yüklenilmiş hissetmemeleri ve ihtiyaçlarını karşılamak için, bütün üyelerin görebileceği şekilde orada bulunurlar.
Sivil itaatsizlikte bulunmaya veya destek vermeye karar vermek sizin için zor olabilir. Destek verme kararını, şiddetten arınmış antrenmanda almak tavsiye edilir. Böylece her rolün; aileniz, işiniz ve yasal durumunuz (örn: şartlı tahliye olmak, Amerikan vatandaşı olmamak gibi) gibi diğer koşullarınızı nasıl etkileyeceğini düşünerek karar verebilirsiniz. Büyük bir eylem sırasında veya sonrasında diğer grupların destekçileriyle, bilgi aktarımı ve duygusal destek için ilişki halinde olun.

BİR EYLEMDEN ÖNCE
Karar hakkında gruba yardım et ve eylemlerini başlat; maddi ve manevi destek sağla; heyecanlarını ve kararlılık duygularını paylaş.

· İlgi grubundaki kişileri isimleriyle ve tanımlamalarıyla bil.
· Tutuklanan kişilerin nereden uygun bir biçimde alınabileceğini bil.
· Aşağıdaki bilgilerin bulunduğu gizli bir liste hazırla:
-tutuklananın adı
-tutuklama için kullanılan isim
· Kendi isteğiyle kefalet ödenmesini isteyen kim veya istemeyen kim, ve ne zaman.
· Hangi tutuklu ilişki kurmak ister ve hangi koşullar altında
· Özel tıbbi bilgiler veya ihtiyaç duyulan diğer özel bilgiler bilinmelidir.
· Bireylerin birlikte neyi ve nasıl yapmayı planladıklarını bil.
· Kimin reşit olmadığını bil.
· Kişinin avukattan ne istediği ve neye ihtiyaç duyduğu da bilinmelidir.
BÜYÜK ÇAPLI BİR EYLEM İÇİN
· Destek koordinatörlerinin kim olduğunu öğren
· Eylem ofisinin telefon numarasını bil.
· Grubun, ilgi grubu kontrol kağıdını doldurduğundan emin ol.
· İsminizin, telefon numaranızın, size nereden ulaşılabileceğinin ve destek verme işini ne kadar zaman yapacağınızın ilgi grubu listesine yazıldığından emin olun.

BİR EYLEM SIRASINDA
· Yapabilirseniz, tutuklama yapılan bölgeyi ve yapılmayan alanların yerini öğrenin.
· Geniş çaplı bir eylemde, hakkınızdaki gerekli bilgileri diğer bir destekçiye bildirin.
· Kendiniz için ve sivil itaatsizlik yapanlar için bir çok kağıt, kalem ve yiyecek bulundurun.
· Sivil itaatsizlik yapanların kimliklerini, paralarını, anahtarlarını ve diğer eşyalarına sahip çıkın.
· Tutuklama stratejilerinde veya benzeri şeylerde değişiklik olmadığı sürece sivil itaatçilerle mümkün olduğunca ilişki halinde kalın.
· Tutuklamalar başladığında, her bireyin ismini, tutuklanma zamanını, tutuklanma tarzını, tutuklama yapan görevlinin muamelesini (mümkünse rozet numarasını) ve kimin işbirliği yapmadığını not alın.
· İlgi grubundan en az bir destekçi tutuklama yapılan alanda ve en az bir destekçi de tutuklananların götürüldüğü yerde bulunmalıdır.

MAHKEME BİNASINDA ( sivil itaatçilerin götürüldüğü yer ise)
Suçlamalar sırasında hazır bulunun ve grubunuzdaki her kişi için yapılan iddiaları aklınızda tutmaya çalışın. Büyük bir eylem sırasında, aşağıdaki bilgileri ofise bildirin:
· Yargıcın ismi
· Sivil itaatçinin ismi
· Suçlama
· İtiraz (suçlu değildir, yaratıcı ifadedir, suçludur vb.)
· eğer suçlu bulunduysa, karar zorla kabul ettirilmiştir.
· Suçlu değilse:
· kefalet bedeli
· kimin kefalet ödeyip ödemeyeceği
· tarih, saat ve mahkeme yeri
· Eğer odada bir avukat bulunuyorsa ismi
· Gerekli olabilecek diğer bilgiler

EYLEMDEN SONRA
· Tutuklanan her kişi hakkında kimin haber alması gerekiyorsa arayın.
· Duruşmalara veya sivil itaatçilerin bulunduğu diğer yerlere gidin. Takiplerle yardım edin.
· Davalı için bilgi toplamaya yardım edin.
· Büyük bir eylemde, ofisin ve/veya destek kordinatörlerinin şehri ne zaman terkedeceğinizi ya da terkedip etmeyeceğinizi bildiklerinden emin olun ve desteklediğiniz kişiler hakkındaki gerekli bilgileri bildirin.
Eğer sivil itaatçiler bir hapisteyse, hapisten telefon etme ihtimaline karşı birisi daima telefonun yanında bulunmalıdır. Bir arada tutuklanmamış ilgi grubu üyeleri için büyük bir ihtimalle sürekli bir git-gel durumu yaşayacaksınızdır
· Hapiste tutulanlar hakkında ve nerede tutuklandıkları hakkında ofisle kontakt kur. (geniş çaplı tutuklamalarda)
· Hapishane yerine, biri ihtiyaç duyarsa diye medikal yardım getirmeye hazırlan ve idare edilip edilmediğini takip et.
· Grup üyelerini hapishanede ziyaret et ve her mesajı ilet.
· Sivil itaatçiler için çiçeklerine, hayvanlarına, arabalarına bak.
· Hapishanedekilere mektup yaz ve hapishane önünde destek eylemi organize et.
· Serbest bırakıldıklarında, onları hapisten almak için orada bulun.
· Destek kişilerini destekle - birlikte çalışmak yükü azaltır.

Nancy Alach
ç.n Hilal Demir