ÖNEMLİ!!! BLOĞUMUZ www.siddetsizlik.org SİTESİ ÜZERİNDEN GÜNCELLENEREK DEVAM ETMEKTEDİR!

Şiddetsizlik, şiddetsizlik antrenmanları ve yöntemleri üzerine gerekli bilgilere, dokümanlara, makalelere bu siteden ulaşabilirsiniz.

TEMEL KAVRAMLAR 2: iletişimİLETİŞİM

AKTİF DİNLEME
Her mesaj 4 enformasyon düzlemini içerebilir (Schulz v. Thun): Örneğin “Baksana, hava etek için fazla soğuk.”
1. Olgusal enformasyon: Dışarısı soğuk.
2. Görüş bildirimi: Ben olsam daha sıkı giyinirdim.
3. İlişkisel enformasyon: Eteğin fazla kısa, kıskanıyorum.
4. Davet/talep: (Üşümemek veya … için) bir pantolon giymelisin.
Aktif dinlemenin ön koşulları, konuştuğum kişiyle gerçekten ilgili olmam ve o an dinlemeye hazır ve istekli olmamdır. Olgusal ve duygusal açıdan ne anladığımı sözlerimde yansıtabilmek için, kendimi karşı tarafın yerine koyabilmem önemlidir (empatik anlama isteği).
Dinlemenin aynı fikirde olmak anlamına gelmediğini aklımda tutarak, sınırlı bir süre için karşımadakinin pozisyonuna geçmeye çalışırım. Amaç, hem konuşanın kendisini, hem de dinleyenin konuşanı daha iyi anlamasını sağlamak. Bu 3 aşamada gerçekleşir:
1. Dikkatimizi konuşana vermek (Kulağım sende): Bölücü unsurları ortadan kaldırmak, göz teması, dikkati simgeleyen bir işaret.
2. İçeriği kavramak: Dinleyen, söylenenin ana unsurlarını özetleyip toparlar ve içeriği doğru anlayıp anlamadığını kontrol eder.
3. Duyguları söze dökmek (diğerine içtenlikle seslenmek): Diğerinin sözel ya da sözel olmayan biçimde aktardığı duyguları, soru kipinde veya varsayım olarak dillendirmek.
Zorluklar: Geri durmak (görüşler, fikirler, itirazlar, davet/talepler ve çözümsüzlüğe dayanabilmek)
Öncülüğü diğerine bırakmak (sorularla ayrıntıya inmemek, düşünce ve tahayyülü takip etmek)
Duygulara yaklaşım (burada duygular hata değildir, karşınızdakini yatıştırmayın)
Sessizliğe bir süreliğine dayanabilmek, sonrasında gerekiyorsa “sizi şu anda meşgul eden ne?” diye sormak
Şiddetten Arınmış İletişim Modeli (Marshall Rosenberg)
Kişinin kendini aşağıdaki 4 unsurun yardımıyla açıkça ifade edebilmesi ve empati ile dinlemesi:
Gözlemleyebildiğimiz ve iyilik halimizi etkileyen somut davranışlar
Gözlemlediklerimiz sonucunda kendimizi nasıl hissettiğimiz
Bu duygulara yol açan gereksinimlerimiz, değerlerimiz, dileklerimiz, vs.
Hepimizin hayatını kolaylaştırmak için rica etmek istediğimiz somut tutum ve davranışlar.
Üçlü egzersiz: Bir katılımcının başından geçen olumsuz bir yaşantıyı aktif olarak dinlerken şiddetten arınmış iletişimin uygulanması.